kwaliteitsverbetering-bedrijfshandleiding

De Scan

Na een intake gesprek met de opdrachtgever wordt middels een scan beoordeeld in hoeverre het logistieke proces binnen uw bedrijf kan worden verbeterd.

Deze scan bestaat uit:

Samen met de directie wordt in het opvolggesprek besproken welke processen verbeterd zouden kunnen worden. Uit de overlegsessies en middels het aanreiken van voorbeelden is dan reeds duidelijk gemaakt op welke wijze dit bereikt zou kunnen worden (structuurverbetering). Tenslotte wordt besproken op welke wijze de geplande verbetertrajecten bewaakt zouden kunnen worden.

Het uitvoeren van een scan van de onderneming heeft als doel te komen tot een goed beeld op welke vlakken er verbetering van de bedrijfsvoering mogelijk is.

Neem direct contact met mij op!